Friday, 30 August 2013

perubahan diri selalu berkait rapat dengan apa yang kita tahu.
 apa yang kita tahu pula, datang daripada maklumat sekeliling.
 mencipta dan menunggu pelang adalah dua perkara yang berbeza. 
mencipta peluang adalah satu cara kita mengisi cawan pengetahan supaya penuh dan dapat bertindak mengikut ilmu yang tepat.

No comments:

Post a Comment